https://www.ecxs.nl/mogelijkheden/produktie
 

Voor elk bedrijf de juisté oplossing

Elke branche heeft haar eigen kenmerken, wij spelen daar graag op in.

Produktie

Altijd up-to-date informatie.

Bij binnenkomst krijgt iedere produktiemedewerker zijn/haar eigen iPad mee en direct na het scannen van zijn/haar badge staat de iPad klaar voor het scannen van de eerstvolgende produktieorder. Na het scannen van de produktieorder kan de medewerker alle gegevens omtrent de produktieorder zien zoals aantal, artikelcode met omschrijving, werktekening en werkinstructies.

Elke aanvang en onderbreking van de produktie wordt geregistreerd inclusief de pauzes. Na gereedmelding wordt de werkelijk gerealiseerde produktietijd aan de produktieorder toegevoegd waardoor direct de werkelijke produktiekosten inzichtelijk zijn.

Meer informatie over een maatwerk oplossing? Bel dan naar 035 - 52 33 819